Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Mẫu đăng ký

News

FORM ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở VIỆT NAM

Form Đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam:
- Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền
- Tờ khai đăng ký: theo mẫu Tờ khai đăng ký

News

FORM ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Form Đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam:
- Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền
- Tờ khai đăng ký: theo mẫu Tờ khai đăng ký

News

FORM ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH Ở VIỆT NAM

Form Đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích ở Việt Nam:
- Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền
- Tờ khai đăng ký: theo mẫu Tờ khai đăng ký

News

FORM ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH Ở VIỆT NAM

Form đăng ký mã số mã vạch ở Việt Nam:
- 02 Bảng đăng ký: theo mẫu Mau dang ky
- 02 Danh mục sản phẩm: theo mẫu Danh muc san pham
- 01 Giấy ủy quyền: theo mẫu Giay...

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis