ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN

17/06/2024
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan nhằm hướng tới một văn hóa "tài sản trí tuệ", điều này chỉ có ý nghĩa khi và chỉ khi người sáng tạo thực sự được tôn trọng các quyền về nhân thân với tài sản trí tuệ, mặt tinh thần, quyền về mặt kinh tế, được hưởng các lợi ích được khai thác từ tác phẩm của mình. Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan là công cụ hữu hiệu nhất nhằm khuyến khích, làm giàu và phổ biến di sản văn hóa quốc gia và di sản văn hóa của nhân loại. Thực tế đã chỉ ra rằng việc làm giàu và phổ biến di sản văn hóa quốc gia phụ thuộc trực tiếp vào mức độ bảo hộ đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Số lượng sáng tạo trí tuệ của một quốc gia càng nhiều thì quốc gia đó càng rạng danh.

Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng cao. Hiện nay, các chủ thể đã tích cực sử dụng các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, trong đó có việc đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan (bản quyền) tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, điều cần thiết và cực kì quan trọng trong bối cảnh xâm phạm sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi, khó lường.

Chia sẻ

Bài viết liên quan