THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Theo Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 4 tháng đầu năm 2021, cả nước có gần 44,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 627,7 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 340,3 nghìn lao động, tăng 17,5% về số doanh nghiệp, tăng 41% về vốn đăng ký và tăng 7,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù những tác động của dịch bệnh tới nền kinh tế vẫn còn dai dẳng, nhưng nhờ thực hiện thành công mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2021-2025 tăng lên. Đây là những tín hiệu tích cực về triển vọng phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.

HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, do các nhà đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài thành lập hoặc tham gia góp vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
THỦ TỤC THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY

THỦ TỤC THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp thường có nhu cầu sản xuất kinh doanh tại một địa điểm khác địa chỉ của trụ sở chính. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải gửi thông báo về hoạt động của địa điểm kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở.
THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

Doanh nghiệp sau khi thành lập, kinh doanh phát triển sẽ có nhu cầu mở rộng thị trường của mình bằng cách thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Nếu doanh nghiệp muốn mở rộng kinh doanh, cho phép trực tiếp buôn bán trong phạm vi cho chính doanh nghiệp ủy quyền (trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác) thì có thế tiếp cận với mô hình thành lập chi nhánh công ty.
THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY

THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Doanh nghiệp sau khi thành lập, kinh doanh phát triển sẽ có nhu cầu mở rộng thị trường của mình, dễ dàng tiếp cận những thị trường kinh doanh mới, cũng như tìm kiếm các đối tác thì nên chọn hình thức thành lập văn phòng đại diện. Văn phòng đại diện như một phương tiện để doanh nghiệp liên lạc, thông tin sản phẩm, dịch vụ của công ty với người tiêu dùng, đối tác, cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới.
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH NĂM 2022

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH NĂM 2022

Công ty hợp danh là một trong các loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật doanh nghiệp 2020. Công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp chưa phổ biến lắm nhưng vẫn được các cá nhân quan tâm khi phù hợp với nhu cầu kinh doanh.
THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NĂM 2022

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NĂM 2022

Doanh nghiệp tư nhân là một trong năm loại hình doanh nghiệp theo quy định. Khi một cá nhân hoặc tổ chức đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020 thì có quyền thành lập doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh. Một cá nhân hoạt động kinh doanh với mô hình kinh doanh nhỏ thì có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân để khởi nghiệp.
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 2022

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 2022

Khi gia nhập vào thị trường kinh doanh, việc lựa chọn một loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh để thành lập là một vấn đề được đặt ra cho các cá nhân và tổ chức. Theo đó, loại hình công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp giải quyết được nhu cầu khách quan phát triển kinh tế – xã hội cần có sự liên kết vốn. Vì vậy, nếu cá nhân, tổ chức có nhu cầu phát triển kinh doanh theo mô hình có sự liên kết về vốn, chia sẻ những gánh nặng rủi ro trong kinh doanh và tìm kiếm lợi nhuận cao hơn thì việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần là phù hợp nhất.
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NĂM 2022

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NĂM 2022

Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, các cá nhân đang dần hướng tới kinh doanh theo mô hình thành lập doanh nghiệp, việc hợp tác để tạo lập một công ty đang ngày càng phổ biến hiện nay. Khi có hai hoặc hơn hai cá nhân hoặc tổ chức đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020 thì có quyền thành lập doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh. Khi đó, loại hình doanh nghiệp hướng tới là Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN NĂM 2022

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN NĂM 2022

Loại hình công ty TNHH một thành viên là một loại hình khá được ưa chuộng hiện nay đối với những cá nhân lần đầu khởi nghiệp với mô hình doanh nghiệp. Khi một cá nhân hoặc tổ chức đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020 thì có quyền thành lập doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh.
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VỐN TRONG NƯỚC

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VỐN TRONG NƯỚC

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp là tổ chức CÓ TÊN RIÊNG, CÓ TÀI SẢN, CÓ TRỤ SỞ GIAO DỊCH, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP VỐN TRONG NƯỚC

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP VỐN TRONG NƯỚC

Theo Luật doanh nghiệp, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp có ÍT NHẤT 2 THÀNH VIÊN VÀ TỐI ĐA KHÔNG QUÁ 50 THÀNH VIÊN là CÁ NHÂN hoặc PHÁP NHÂN tham gia góp vốn, thành viên công ty TNHH 2 thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp hoặc cam kết góp. Công ty TNHH 2 thành viên CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN kể từ ngày được cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau là cổ phần và được phát hành ra ngoài thị trường nhắm huy động vốn tham gia đầu tư từ mọi thành phần kinh tế. Người sở hữu cổ phần được gọi là các cổ đông. Công ty cổ phần CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN kể từ ngày được cơ quan đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Theo Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) được hiểu như sau: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.” Và mỗi cá nhân chỉ được thành lập một DNTN hoặc một Hộ kinh doanh.
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

Theo pháp luật Việt Nam, cụ thể tại Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Công ty hợp danh là doanh nghiệp. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng KHÔNG được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.