ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 17/01/2022 04:08 PM

  1. TÀI LIỆU CẦN THIẾT

  - Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tại đây

  - Tờ khai đăng ký theo mẫu đính kèm tại đây

  - Mẫu thật kiểu dáng (hoặc file máy tính định dạng jpg, pdf, psd,... của bộ hình vẽ kiểu dáng)

  2. PHÍ ĐĂNG KÝ

  Tùy theo loại kiểu dáng dạng hai chiều hay ba chiều, số lượng phương án kiểu dáng yêu cầu bảo hộ

  THÔNG TIN TÀI KHOẢN:

  - Tài Khoản VNĐ số: 007.100.4147093

  - Người thụ hưởng: Công ty TNHH Tư Vấn - Dịch Thuật - Sở Hữu Trí Tuệ Á Đông

  - Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM

   

  3. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH

  - Thẩm định hình thức

  - Công bố đơn

  - Thẩm định nội dung

  Tổng thời gian xem xét khoảng 12 - 14 tháng kể từ ngày nộp đơn