ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. 

Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ NĂM 2024

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ NĂM 2024

Từ 01/01/2023, Luật Sở Hữu Trí Tuệ (SHTT) năm 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022 có hiệu lực, việc đăng ký nhãn hiệu có một số thay đổi so với trước đây. Bài viết sau hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tập thể theo quy định mới của Luật SHTT.
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN NĂM 2024

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN NĂM 2024

Từ 01/01/2023, Luật Sở Hữu Trí Tuệ (SHTT) năm 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022 có hiệu lực, việc đăng ký nhãn hiệu có một số thay đổi so với trước đây. Bài viết sau hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận theo quy định mới của Luật SHTT.
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU NĂM 2024

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU NĂM 2024

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu năm 2024 có nhiều điểm mới so với trước đây do Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2022 có hiệu lực 01/01/2023 và Nghị định 65/2023/NĐ-CP có hiệu lực ngày 28/03/2023.
CÁC DẤU HIỆU DÙNG ĐỂ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

CÁC DẤU HIỆU DÙNG ĐỂ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.
THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi chủ đơn trên cơ sở chuyển nhượng, thừa kế, kế thừa hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
PHẠM VI DỊCH VỤ NHÃN HIỆU

PHẠM VI DỊCH VỤ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là tài sản trí tuệ quý giá của chủ thể kinh doanh nên cần phải đăng ký để được bảo hộ. Bất kể bạn là cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, công ty có tư cách pháp nhân,… đều có thể tiến hành đăng ký cho nhãn hiệu của mình. Tuy nhiên, để việc đăng ký thành công, được cấp văn bằng bảo hộ không phải là điều dễ dàng.
THỦ TỤC SỬA ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

THỦ TỤC SỬA ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn.
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Á ĐÔNG

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Á ĐÔNG

Với kinh nghiệm chuyên sâu hơn 20 năm trong lĩnh vực SHTT và là đại diện SHTT được cấp phép bởi Cục SHTT và Cục Bản quyền tác giả, Công ty Á Đông tự hào là một trong những tổ chức dịch vụ mang đến chất lượng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo khả năng được cấp văn bằng cao và nhanh chóng nhất có thể.
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (THƯƠNG HIỆU, LOGO)

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (THƯƠNG HIỆU, LOGO)

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị kinh doanh. Dấu hiệu này có thể là chữ, hình ảnh, màu sắc hoặc kết hợp giữa chúng
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ

Nhãn hiệu tập thể: là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của CÁC THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của các cá nhân, tổ chức kinh doanh khác không phải là thành viên của tổ chức đó.
HƯỚNG DẪN PHÂN NHÓM HÀNG HÓA DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

HƯỚNG DẪN PHÂN NHÓM HÀNG HÓA DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

1. Phân loại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ (Phân loại Ni-xơ) Là một hệ thống phân loại quốc tế được sử dụng để phân loại các hàng hóa và dich vụ phục vụ cho mục đích đăng ký nhãn hiệu. Phân loại Ni-xơ
TRA CỨU KHẢ NĂNG ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

TRA CỨU KHẢ NĂNG ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Tra cứu nhãn hiệu là việc cần làm trước khi người nộp đơn muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình, điều này giúp kiểm tra nhãn hiệu đã được đăng ký hay chưa, có dấu hiệu trùng, tương tự với các nhãn hiệu khác trong cùng danh mục sản phẩm/ dịch vụ mà mình sản xuất, kinh doanh hay không.
CÁC DẤU HIỆU CHỮ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU

CÁC DẤU HIỆU CHỮ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Không phải bất cứ DẤU HIỆU CHỮ nào cũng có khả năng được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu, người nộp đơn cần nên lưu ý các vấn đề sau:....
CÁC DẤU HIỆU HÌNH KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU

CÁC DẤU HIỆU HÌNH KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu hình sẽ không có khả năng bảo hộ nếu không có khả năng phân biệt như: hình hoặc hình hình học thông thường; hình vẽ, hình ảnh quá rắc rối phức tạp; biểu tượng đã được sử dụng rộng rãi; hình vẽ, hình ảnh gây nhầm lẫn, lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc,...
DỊCH VỤ TRA CỨU KHẢ NĂNG ĐĂNG KÝ  NHÃN HIỆU

DỊCH VỤ TRA CỨU KHẢ NĂNG ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Để đảm bảo khả năng đăng ký cho nhãn hiệu, trước khi tiến hành nộp đơn với Cục Sở Hữu Trí Tuệ, chủ đơn cần nên tra cứu trước nhằm xem xét nhãn hiệu mình đăng ký có bị trùng, tương tự với nhãn hiệu nào khác đã đăng ký hay không.
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU BẢO ĐẢM THÀNH CÔNG

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU BẢO ĐẢM THÀNH CÔNG

Trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chúng tôi sẽ hoàn 100% phí chủ đơn đã nộp.
AI CÓ QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU?

AI CÓ QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU?

Chủ đơn trước khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu cần kiểm tra quyền đăng ký theo quy định của Luật SHTT để tránh mất thời gian, cũng như khả năng bị phản đối đơn và hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sau này.
THỜI HẠN BẢO HỘ NHÃN HIỆU Ở VIỆT NAM

THỜI HẠN BẢO HỘ NHÃN HIỆU Ở VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI NHÀ

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI NHÀ

Đối với chủ đơn ở TPHCM, Á Đông sẽ nhận hồ sơ trực tiếp tại địa điểm của chủ đơn ở một số quận nội thành (các quận 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11) hoặc gửi hồ sơ qua các đơn vị vận chuyển như Grab, Ahamove,...
THỦ TỤC TÁCH ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

THỦ TỤC TÁCH ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Tách đơn đăng ký nhãn hiệu được hiểu là tách một hoặc một số thành phần của nhãn hiệu hoặc một phần danh mục hàng hoá, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một hoặc nhiều đơn mới, gọi là đơn tách