GIẤY PHÉP CON

11/07/2024
Lĩnh vực Hoạt động

Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm được tạo ra từ sự sáng tạo của con người, là tài sản quan trọng đối với lợi thế bán hàng độc nhất (USP) của doanh nghiệp. Pháp luật về sở hữu trí tuệ là khác nhau ở mỗi quốc gia, điều này khiến cho dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ cực kì quan trọng đối với việc thông hiểu và bảo vệ doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu. Tại Á Đông, đội ngũ của chúng tôi là chuyên gia về các yêu cầu, thủ tục pháp lý của mỗi quốc gia, đặc biệt là tại Việt Nam, và luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn các thông tin về sở hữu trí tuệ liên quan đến các hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.

Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm được tạo ra từ sự sáng tạo của con người, là tài sản quan trọng đối với lợi thế bán hàng độc nhất (USP) của doanh nghiệp. Pháp luật về sở hữu trí tuệ là khác nhau ở mỗi quốc gia, điều này khiến cho dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ cực kì quan trọng đối với việc thông hiểu và bảo vệ doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu. Tại Á Đông, đội ngũ của chúng tôi là chuyên gia về các yêu cầu, thủ tục pháp lý của mỗi quốc gia, đặc biệt là tại Việt Nam, và luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn các thông tin về sở hữu trí tuệ liên quan đến các hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.

Chia sẻ