BẢO HỘ CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP KHÁC

BẢO HỘ CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP KHÁC

Đối tượng của bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bao gồm quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu là các đối tượng được thường xuyên được chủ đơn tiến hành thủ tục đăng ký, các đối tượng còn lại rất ít được đăng ký hoặc không cần đăng ký (bí mật kinh doanh và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh).

Đối với bí mật kinh doanh và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, chủ thể muốn bảo hộ phải tiến hành các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật.