CHUYỂN NHƯỢNG VĂN BẰNG BẢO HỘ

CHUYỂN NHƯỢNG VĂN BẰNG BẢO HỘ

FORM CHUYỂN NHƯỢNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 26/01/2022 16:26 PM

Thủ tục chuyển nhượng nhượng quyền sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần phải tiến hành với Cục sở hữu trí tuệ. Theo quy định, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký