DỊCH THUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

DỊCH THUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Sở hữu trí tuệ là một loại tài sản bao gồm những sáng tạo vô hình của trí tuệ con người. Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Khi đầu tư ra nước ngoài, các doanh nghiệp cần phải dịch thuật các tài liệu sở hữu trí tuệ thành các ngôn ngữ ở nước mà họ đầu tư.

Đây là loại hình dịch thuật tương đối khó do đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật, pháp lý, nhưng là sở trường của Á Đông, một công ty hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

QUY TRÌNH DỊCH THUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

QUY TRÌNH DỊCH THUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Để đảm bảo chất lượng dịch thuật, cũng như đáp ứng yêu cầu của Quý khách hàng, Á Đông áp dụng quy trình dịch thuật hợp đồng bao gồm các bước sau: Nhận tài liệu cần dịch thuật; Phân tích tài liệu và báo phí, thời hạn; Tiến hành dịch thuật; Kiểm tra bản dịch; Giao bản dịch; Bảo hành chỉnh sửa
DỊCH THUẬT HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

DỊCH THUẬT HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là hợp đồng trong đó bên nhượng quyền có nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp cho bên nhận quyền sở hữu nhằm đạt được mục tiêu đề ra; còn bên nhận quyền sở hữu có nghĩa vụ thanh toán cho bên giao theo các điều kiện của hợp đồng. Phần lớn hợp đồng chuyển nhượng sở hữu công nghiệp hiện nay là hợp đồng chuyển nhượng từ nước ngoài vào Việt Nam
DỊCH THUẬT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

DỊCH THUẬT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là văn bằng bảo hộ do Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp, có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ.
DỊCH THUẬT BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

DỊCH THUẬT BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

Bằng độc quyền sáng chế là độc quyền do chính phủ cấp cho một sáng chế - là một sản phẩm hoặc một quy trình mà nói chung nhằm tạo ra một phương pháp mới để thực hiện một việc gì đó hoặc đưa ra một giải pháp kỹ thuật mới cho một vấn đề cụ thể. Những chi tiết về cách thức để đạt được bằng độc quyền sáng chế sẽ được quy định nhằm bảo vệ các tài sản trí tuệ quý giá.
DỊCH THUẬT BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ

DỊCH THUẬT BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ

Bản mô tả sáng chế là một tài liệu quan trọng, bắt buộc phải có khi nộp đơn đăng ký sáng chế với Cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia.