DỊCH THUẬT HỢP ĐỒNG

DỊCH THUẬT HỢP ĐỒNG

Cho đến nay Việt Nam đã tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội của thế giới. Trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam đã gia nhập vào nhiều hiệp định thương mại, nổi bật như EVFTA, CPTPP, RCEP, UKVFTA, AFTA,…. và đang đàm phán tham gia nhiều hiệp định khác như Việt Nam-EFTA FTA, Việt Nam-Israel AFTA,… Theo xu thế đó, nhiều doanh nghiệp mới liên tiếp được thành lập, các tập đoàn từ khắp các quốc gia liên tục mở rộng hợp tác, giao thương đã làm phát sinh nhu cầu rất cao về Dịch vụ Dịch thuật Hợp đồng cho doanh nghiệp.

DỊCH THUẬT BIÊN BẢN GHI NHỚ

DỊCH THUẬT BIÊN BẢN GHI NHỚ

Trước khi giao kết hợp đồng chính thức các bên thường có những buổi đàm phán, thỏa thuận các nội dung sẽ ký kết trong hợp đồng. Với những hợp đồng có giá trị lớn, các bên thường thương lượng và lập biên bản ghi nhớ là cơ sở cho việc ký kết hợp đồng. Đây là sự thỏa thuận sơ lược ban đầu.
DỊCH THUẬT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

DỊCH THUẬT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
DỊCH THUẬT HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

DỊCH THUẬT HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

Hợp đồng mua bán hàng hoá là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thoả thuận.
DỊCH THUẬT HỢP ĐỒNG

DỊCH THUẬT HỢP ĐỒNG

Cho đến nay Việt Nam đã tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội của thế giới. Trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam đã gia nhập vào nhiều hiệp định thương mại, nổi bật như EVFTA, CPTPP, RCEP, UKVFTA, AFTA,…. và đang đàm phán tham gia nhiều hiệp định khác như Việt Nam-EFTA FTA, Việt Nam-Israel AFTA,… Theo xu thế đó, nhiều doanh nghiệp mới liên tiếp được thành lập, các tập đoàn từ khắp các quốc gia liên tục mở rộng hợp tác, giao thương đã làm phát sinh nhu cầu rất cao về Dịch vụ Dịch thuật Hợp đồng cho doanh nghiệp.
QUY TRÌNH DỊCH THUẬT HỢP ĐỒNG

QUY TRÌNH DỊCH THUẬT HỢP ĐỒNG

Để đảm bảo chất lượng dịch thuật, cũng như đáp ứng yêu cầu của Quý khách hàng, Á Đông áp dụng quy trình dịch thuật hợp đồng bao gồm các bước sau: Nhận tài liệu cần dịch thuật; Phân tích tài liệu và báo phí, thời hạn; Tiến hành dịch thuật; Kiểm tra bản dịch; Giao bản dịch; Bảo hành, chỉnh sửa