TƯ VẤN DOANH NGHIỆP - ĐẦU TƯ

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP - ĐẦU TƯ

Hoạt động kinh doanh bao gồm bất kì hoạt động nào mà doanh nghiệp tham gia với mục đích chính là tạo ra lợi nhuận. ... Các hoạt động kinh doanh bao gồm hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ đang diễn ra và tập trung vào việc tạo ra giá trị cho các cổ đông, thành viên của doanh nghiệp.

Đầu tư là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động và trí tuệ để sản xuất kinh doanh trong một thời gian tương đối dài nhằm thu về lợi nhuận và lợi ích kinh tế xã hội.

Trong quá trình đầu tư, kinh doanh, nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp sẽ phải tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi đưa hàng hóa, dịch vụ ra thị trường.

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 4 tháng đầu năm 2021, cả nước có gần 44,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 627,7 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 340,3 nghìn lao động, tăng 17,5% về số doanh nghiệp, tăng 41% về vốn đăng ký và tăng 7,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.
THAY ĐỔI DOANH NGHIỆP

THAY ĐỔI DOANH NGHIỆP

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nếu công ty/doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính công ty, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên, cổ đông...thì các chủ công ty/doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh và công bố thông tin thay đổi theo đúng quy định của luật doanh nghiệp.
GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Giải thể chỉ sự không còn hoặc làm cho không còn đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể, một tổ chức nữa. Theo đó, giải thể doanh nghiệp được hiểu là việc chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp.
CHỮ KÝ SỐ, HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

CHỮ KÝ SỐ, HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

CHỮ KÝ SỐ là dạng chữ ký điện tử, dựa trên công nghệ mã hóa công khai. CHỮ KÝ SỐ đóng vai trò như chữ ký đối với cá nhân hay con dấu đối với doanh nghiệp và được thừa nhận về mặt pháp lý. Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 do Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng HĐĐT bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, dịch vụ, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng mã vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được.
THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ WEBSITE

THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ WEBSITE

Các website thương mại điện tử bán hàng/Ứng dụng di động bán hàng cần phải THÔNG BÁO với Bộ Công Thương. Trong khi đó, các website/ Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thì cần phải ĐĂNG KÝ với Bộ Công Thương.
CÔNG BỐ MỸ PHẨM

CÔNG BỐ MỸ PHẨM

Sản phẩm mỹ phẩm trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường Việt Nam phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số Tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm. Phiếu công bố mỹ phẩm có số tiếp nhận của cơ quan nhà nước được cấp khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm (nhập khẩu và sản xuất trong nước).
CÔNG BỐ THỰC PHẨM

CÔNG BỐ THỰC PHẨM

Công bố thực phẩm chính là công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phẩm với cơ quan nhà nước để để có trong tay giấy phép lưu hành.