SỬA ĐỔI VĂN BẰNG BẢO HỘ

SỬA ĐỔI VĂN BẰNG BẢO HỘ

Chủ sở hữu khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhưng sáu đó có các thông tin được thay đổi như tên tổ chức, địa chỉ (đối chiếu với Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp); giảm, loại bỏ các nhóm sản phẩm/dịch vụ bảo hộ thì cần thực hiện thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ đến cơ quan chuyên trách (Cục SHTT, Cục Bản quyền tác giả,...) để cập nhật và ghi nhận thông tin chính xác vào văn bằng bảo hộ, nhằm tránh các rắc rối phát sinh sau này.

SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở VIỆT NAM

SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần phải được sửa đổi khi có sự thay đổi thông tin về tên/địa chỉ của chủ sở hữu; thay đổi thông tin về tên, quốc tịch của tác giả; thay đổi chủ sở hữu (chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia tách, hợp nhất….). Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ: giảm bớt một hoặc một số nhóm sản phẩm/dịch vụ.
SỬA ĐỔI BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

SỬA ĐỔI BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

HỒ SƠ SỬA ĐỔI BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP (THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP) - Giấy ủy quyền (theo mẫu của Tổ chức đại diện SHCN) - Bản gốc Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp - Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ - Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ - Tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của các cơ quan có thẩm quyền khác (nếu cần)
SỬA ĐỔI BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

SỬA ĐỔI BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, khi có sự thay đổi tên công ty hoặc thay đổi địa chỉ công ty của tổ chức chủ sở hữu, thay đổi thông tin về tên, quốc tịch của tác giả; thay đổi chủ sở hữu (chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia tách, hợp nhất….). Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ: giảm bớt một hoặc một số điểm độc lập hoặc phụ thuộc trong phạm vi yêu cầu bảo hộ. Chủ sở hữu Bằng độc quyền Sáng chế, Giải pháp hữu ích cần tiến hành thủ tục ghi nhận sửa đổi Bằng độc quyền Sáng chế, Giải pháp hữu ích tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ hoặc thông qua tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp. HỒ SƠ SỬA ĐỔI BẰNG SÁNG CHẾ/GPHI (THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP) - Giấy ủy quyền (theo mẫu của Tổ chức đại diện SHCN) - Bản gốc Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích - Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ - Tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của các cơ quan có thẩm quyền khác (nếu cần) Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích cần phải được sửa đổi khi có sự thay đổi thông tin về tên/địa chỉ của chủ sở hữu; thay đổi thông tin về tên, quốc tịch của tác giả; thay đổi chủ sở hữu (chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia tách, hợp nhất….). Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ: giảm bớt một hoặc một số điểm độc lập hoặc phụ thuộc trong phạm vi yêu cầu bảo hộ. QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN Sau khi đơn được nộp với Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn sửa đổi bằng sáng chế/giải pháp hữu ích được xem xét trong thời gian 04 - 06 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ, phải tiến hành thẩm định lại. Thời hạn thẩm định lại, đối với sáng chế không quá 12 tháng Trường hợp phức tạp thời hạn thẩm định phải kéo dài, tuy nhiên cũng không quá thời hạn thẩm định lần đầu. - Kết quả thực hiện: Ra Quyết định về việc ghi nhận sửa đổi. Cập nhật nội dung sửa đổi vào bản gốc Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích và trả văn bằng cho Người nộp đơn. MẪU BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN SỬA ĐỔI (Ghi nhận từ Cục SHTT về việc sửa đổi Tên, địa chỉ chủ sở hữu) VPLS A.D.V.N là một tổ chức hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, được phụ trách bởi các luật sư, đại diện sở hữu công nghiệp do Cục Sở Hữu Trí Tuệ và Cục Bản Quyền Tác Giả cấp chứng chỉ hoạt động, có thâm niên hành nghề hơn 20 năm, kinh nghiệm chuyên sâu để xử lý hồ sơ đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả,....., cũng như các vấn đề có liên quan đến sở hữu trí tuệ như giám định, giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ, môi giới mua bán nhãn hiệu,… Quý khách có vấn đề cụ thể cần tư vấn, vui lòng liên hệ: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A.D.V.N Phòng F2&F3, Tòa nhà FOSCO, Số 2 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM Hotline: 0903 693 301 - Mobile: 0909 393 329 Tel: 028 3926 0120, 3926 0125 Email: advnlaw@gmail.com; vanphongluatsuadvn@gmail.com Website: www.advnlaw.vn