ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Sản phẩm được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện, hoặc bộ phận dùng để lắp ráp, hợp thành các sản phẩm đó, được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng, được lưu thông độc lập.

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ VỚI DANH NGHĨA KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ VỚI DANH NGHĨA KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2019, các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp bao gồm
PHẠM VI DỊCH VỤ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

PHẠM VI DỊCH VỤ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Sản phẩm được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện, hoặc bộ phận dùng để lắp ráp, hợp thành các sản phẩm đó, được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng, được lưu thông độc lập.
QUYỀN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

QUYỀN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Theo đó, những người sau đây có quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: Tác giả sáng tạo ra kiểu dáng, nhà nước nếu có đầu tư kinh phí, người có quyền chuyển giao quyền nộp đơn của mình cho người khác.
THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi chủ đơn trên cơ sở chuyển nhượng, thừa kế, kế thừa hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
DỊCH VỤ TRA CỨU KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

DỊCH VỤ TRA CỨU KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Để đảm bảo khả năng cao kiểu dáng công nghiệp được đăng ký, trước khi tiến hành nộp đơn với Cục Sở Hữu Trí Tuệ, chủ đơn nên tra cứu trước. Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp Á Đông sẽ hỗ trợ chủ đơn về vấn đề này.
ĐĂNG KÝ KDCN THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Á ĐÔNG

ĐĂNG KÝ KDCN THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Á ĐÔNG

Kiểu dáng công nghiệp là một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019. Trong xu thế cạnh tranh hiện nay, việc các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm cùng ngành nghề nhưng muốn nổi bật và được người tiêu dùng biết đến ngoài việc marketing tốt thì nhận dạng thương hiệu thông qua kiểu dáng sản phẩm là điều vô cùng quan trọng.
THỜI HẠN BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

THỜI HẠN BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm
ĐĂNG KÝ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

ĐĂNG KÝ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ, kiểu dáng công nghiệp là HÌNH DÁNG BÊN NGOÀI CỦA SẢN PHẨM được thể hiện bằng HÌNH KHỐI, ĐƯỜNG NÉT, MÀU SẮC HOẶC SỰ KẾT HỢP NHỮNG YẾU TỐ NÀY. Sản phẩm được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện, hoặc bộ phận dùng để lắp ráp, hợp thành các sản phẩm đó, được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng, được lưu thông độc lập.
PHÂN LOẠI QUỐC TẾ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP (LOCARNO)

PHÂN LOẠI QUỐC TẾ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP (LOCARNO)

Phân loại kiểu dáng công nghiệp được căn cứ trên Phân loại Locarno - hệ thống phân loại quốc tế được sử dụng để phân loại các sản phẩm phục vụ cho mục đích đăng ký kiểu dáng công nghiệp.
ĐĂNG KÝ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP CHO BAO GÓI SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP CHO BAO GÓI SẢN PHẨM

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ : Giấy ủy quyền; Tờ khai đăng ký; Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ bao gói sản phẩm; Bản mô tả bao gói sản phẩm.