ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Mã số mã vạch (MSMV)  một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng  sản phẩm, dịch vụ, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện  đó dưới dạng mã vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được.

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH TẠI VIÊT NAM

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH TẠI VIÊT NAM

Mã số mã vạch (viết tắt: MSMV) được dùng để nhận dạng tự động các đối tượng và vật phẩm, dịch vụ, tổ chức… (gọi tắt là vật phẩm). Dựa trên việc ấn định một mã (số hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định. Nó giống như một “Chứng minh thư” của hàng hoá, giúp ta phân biệt được nhanh chóng và chính xác các loại hàng hoá khác nhau.
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH 10 SỐ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH 10 SỐ

Mã số mã vạch gồm 10 chữ số thường được sử dụng cho các doanh nghiệp sản xuất ít sản phẩm (dưới 100 sản phẩm), như các doanh nghiệp sản xuất cà phê, trà, mỹ phẩm,…
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH 9 SỐ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH 9 SỐ

Mã số mã vạch gồm 09 chữ số thường được sử dụng cho các doanh nghiệp sản xuất tương đối nhiều sản phẩm (dưới 1000 sản phẩm) như các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, thiết bị y tế, dược phẩm,...
SỬ DỤNG PHÂN MỀM SCAN AND CHECK KIỂM TRA MÃ VẠCH SẢN PHẨM TRÊN ĐIỆN THOẠI

SỬ DỤNG PHÂN MỀM SCAN AND CHECK KIỂM TRA MÃ VẠCH SẢN PHẨM TRÊN ĐIỆN THOẠI

Ứng dụng quét mã vạch trên điện thoại có tên chính thức là Scan and check và hình đại diện là logo Gs1 Việt Nam. Scan and Check là phần mềm quét mã vạch miễn phí. Phần mềm này có thể cài đặt trên cả hai hệ điều hành: Android và IOS.