ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Về mặt nguyên tắc, chủ đơn có thể nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu ở các nước thông qua Thoả ước Madrid, Nghị định thư Madrid với chi phí thấp, nhưng khi nộp vài  nước chi phí có thể vẫn cao hơn sơ với việc nộp riêng vào từng nước. Ngoài ra, đối với các nước chưa là  thành viên của Thoả ước Madrid, Nghị định thư Madrid, chủ đơn không thể sử dụng hệ thống này để bảo hộ nhãn hiệu.

Để nộp hồ sơ riêng vào từng nước, trường hợp chủ đơn chưa có cơ sở kinh doanh ở nước ngoài, cần phải nộp thông qua Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp, thường là các Văn phòng luật sư ở nước sở tại.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu ở các nước khác nhau có thể khác nhau nên trước khi nộp đơn, chủ đơn cần phải nhờ Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp, Văn phòng luật sư chuyên về nhãn hiệu tư vấn trước để được bảo hộ nhãn hiệu tối ưu nhất.

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở LÀO

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở LÀO

Các cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào nếu họ có đại diện hợp pháp tại Lào. Nếu không, các đơn này phải được nộp thông qua Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp tại Lào.
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở THÁI LAN

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở THÁI LAN

Các cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại THÁI LAN nếu họ có đại diện hợp pháp tại THÁI LAN. Nếu không, các đơn này phải được nộp thông qua Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp tại THÁI LAN.
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI NHẬT BẢN

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI NHẬT BẢN

Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ 4 và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam. Trong những năm gần đây, Việt Nam luôn duy trì xuất siêu sang Nhật Bản. Đó là lý do nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản của các doanh nghiệp Việt liên tục tăng trong thời gian gần đây. Để bảo vệ nhãn hiệu của mình khi đưa hàng hóa sang Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tiến hành đăng ký nhãn hiệu càng sớm càng tốt ở Nhật Bản để tránh việc bị mất tài sản quý giá này. Trường hợp nhãn hiệu bị chủ thể khác ở Nhật Bản đăng ký, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam có thể không được xuất khẩu đến nước này.
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI TRUNG QUỐC

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI TRUNG QUỐC

Để bảo vệ nhãn hiệu của mình khi đưa hàng hóa sang Trung Quốc, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tiến hành đăng ký nhãn hiệu càng sớm càng tốt ở Trung Quốc để tránh việc bị mất tài sản quý giá này. Trường hợp nhãn hiệu bị chủ thể khác ở Trung Quốc đăng ký, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam có thể không được xuất khẩu đến nước này.
ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀI LOAN

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀI LOAN

Để bảo vệ nhãn hiệu của mình khi đưa hàng hóa sang Đài Loan, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tiến hành đăng ký nhãn hiệu càng sớm càng tốt ở Đài Loan để tránh việc bị mất tài sản quý giá này. Trường hợp nhãn hiệu bị chủ thể khác ở Đài Loan đăng ký, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam có thể không được xuất khẩu đến nước này.
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI CAMBODIA (CAMPUCHIA)

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI CAMBODIA (CAMPUCHIA)

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Cambodia với kim ngạch xuất khẩu 2019 đạt đến 5 tỷ USD (theo Vietnambiz), theo đó hàng hóa từ Việt Nam xuất một lượng rất lớn sang quốc gia này.