ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TẠI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TẠI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Sản phẩm được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện, hoặc bộ phận dùng để lắp ráp, hợp thành các sản phẩm đó, được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng, được lưu thông độc lập.

Khi cần bảo hộ ở nước ngoài, trường hợp không nộp thông qua hệ thống đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp La Hay, chủ đơn cần phải tiến hành nộp riêng vào từng nước.

Pháp luật đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở các nước khác nhau có sự khác nhau, nên trước khi tiến hành nộp hồ sơ đăng ký, chủ đơn cần sự tư vấn của Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp, Văn phòng luật sư chuyên về kiểu dáng công nghiệp ở nước sở tại.