DỊCH THUẬT VĂN BẢN TỐ TỤNG

DỊCH THUẬT VĂN BẢN TỐ TỤNG

Văn bản tố tụng gồm lệnh, quyết định, yêu cầu, kết luận điều tra, bản cáo trạng, bản án và các văn bản tố tụng khác trong hoạt động tố tụng được lập theo mẫu thống nhất. ...

Quá trình tố tụng có đương sự nước ngoài, các văn bản tố tụng cần phải được dịch thuật sang ngôn ngữ của đương sự thì mới có thể tống đạt hợp lệ.

Loại hình dịch thuật này tương đối khó, đòi hỏi biên dịch phải có kỹ năng pháp lý và thông thạo ngoại ngữ. Biên dịch tốt nhất là những người được đào tạo ngành luật.

DỊCH THUẬT BẢN ÁN DÂN SỰ

DỊCH THUẬT BẢN ÁN DÂN SỰ

Bản án dân sự phản ánh kết quả xét xử một vụ án dân sự cụ thể của một toà án có thẩm quyền nhân danh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đưa ra các quyết định của toà án về từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án. Bản án dân sự có hai loại: Bản án dân sự sơ thẩm và bản án dân sự phúc thẩm.
DỊCH THUẬT BẢN ÁN HÌNH SỰ

DỊCH THUẬT BẢN ÁN HÌNH SỰ

Bản án hình sự phản ánh kết quả xét xử một vụ án hình sự cụ thể của một toà án có thẩm quyền nhân danh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đưa ra các quyết định của toà án về từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án. Bản án hình sự có hai loại: Bản án hình sự sơ thẩm và bản án hình sự phúc thẩm.
DỊCH THUẬT QUYẾT ĐỊNH TỐ TỤNG

DỊCH THUẬT QUYẾT ĐỊNH TỐ TỤNG

Quyết định tố tụng là quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp được quy định trong các văn bản pháp luật về tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, phá sản doanh nghiệp, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự-hành chính, quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam.
QUY TRÌNH DỊCH THUẬT TÀI LIỆU VĂN BẢN TỐ TỤNG

QUY TRÌNH DỊCH THUẬT TÀI LIỆU VĂN BẢN TỐ TỤNG

Để đảm bảo chất lượng dịch thuật, cũng như đáp ứng yêu cầu của Quý khách hàng, Á Đông áp dụng quy trình dịch thuật văn bản tố tụng bao gồm các bước sau: Nhận tài liệu cần dịch thuật; Phân tích tài liệu và báo phí, thời hạn; Tiến hành dịch thuật; Kiểm tra bản dịch; Giao bản dịch; Bảo hành, chỉnh sửa.
DỊCH VỤ DỊCH THUẬT TÀI LIỆU TỐ TỤNG

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT TÀI LIỆU TỐ TỤNG

Dịch thuật tài liệu tố tụng pháp là dịch các tài liệu, văn bản, thuật ngữ và khái niệm phát sinh trong quá trình tố tụng, giải quyết vụ án. Đây là một lĩnh vực dịch thuật đòi hỏi kỹ năng cao ở các dịch giả. Biên dịch viên không những thông thạo ngôn ngữ, mà còn phải có kiến thức về các điều khoản pháp lý ở cả hai ngôn ngữ nguồn và đích và hiểu được ý nghĩa của chúng đầy đủ, đặc biệt là nắm vững quy trình tố tụng, để đảm bảo các bản dịch pháp lý được thực hiện chính xác.