DỊCH THUẬT HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

DỊCH THUẬT HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

Hồ sơ doanh nghiệp bao gồm rất nhiều loại tài liệu như Điều lệ công ty; Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp; Danh sách cổ đông sáng lập (đối với Công ty cổ phần); Danh sách thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên); Giấy ủy quyền; Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của các thành viên, đại diện pháp luật và người được ủy quyền nộp hồ sơ; Hợp đồng lao động; Báo cáo tài chính; Báo cáo thuế hàng quý; Bảo hiểm xã hội; ….

Để dịch thuật tốt loại tài liệu này, biên dịch bên cạnh phải thông thạo ngoại ngữ, còn phải am hiểu về chuyên ngành, đặc biệt là chuyên ngành pháp luật, tài chính, kinh tế.

DỊCH THUẬT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

DỊCH THUẬT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính là những bảng tổng hợp mọi thông tin liên quan đến tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền đang xoay chuyển của doanh nghiệp. Dựa vào đó, những người có liên quan sẽ đưa ra quyết định về mặt kinh tế đối với doanh nghiệp, công ty.
DỊCH THUẬT BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

DỊCH THUẬT BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản họp hội đồng hội đồng cổ đông là một dạng văn bản được ghi chép lại sau các buổi họp của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần. Cũng nhưng đây là một trong những văn bản được cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp khi công ty cổ phần tiến hành đăng ký thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh.
DỊCH THUẬT ĐIỀU LỆ CÔNG TY

DỊCH THUẬT ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều lệ Công ty (tiếng Anh là Charter) được xem là luật của mỗi Công ty để công ty tuân thủ trong suốt quá trình hoạt động. Khi đăng ký thành lập Công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị tạm thời của Công ty (đối với Công ty cổ phần), Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH) đồng loạt ký nháy vào bản điều lệ dự thảo trước khi trình đăng ký lên cơ quan có thẩm quyền để đăng ký thành lập doanh nghiệp (thường thì là Sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp tỉnh). Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.
DỊCH THUẬT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

DỊCH THUẬT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký thành lập doanh nghiệp. (Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020).
QUY TRÌNH DỊCH THUẬT HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

QUY TRÌNH DỊCH THUẬT HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

Để đảm bảo chất lượng dịch thuật, cũng như đáp ứng yêu cầu của Quý khách hàng, Á Đông áp dụng quy trình dịch thuật hồ sơ doanh nghiệp bao gồm các bước sau: Nhận tài liệu cần dịch thuật; Phân tích tài liệu và báo phí, thời hạn; Tiến hành dịch thuật; Kiểm tra bản dịch; Giao bản dịch; Bảo hành, chỉnh sửa