SỬA ĐỔI, GIA HẠN, PHÓ BẢN VĂN BẰNG KIỂU DÁNG, SÁNG CHẾ

SỬA ĐỔI, GIA HẠN, PHÓ BẢN VĂN BẰNG KIỂU DÁNG, SÁNG CHẾ

FORM SỬA ĐỔI BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 26/01/2022 14:48 PM

- Bản gốc bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp - Giấy ủy quyền - Giấy cam kết - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

GIA HẠN BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 20/01/2022 15:47 PM

- Giấy cam kết - Bản gốc Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp - Giấy ủy quyền

PHÓ BẢN BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 26/01/2022 14:12 PM

- Giấy cam kết - Bản gốc Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp - Bộ ảnh chụp/hình vẽ kiểu dáng - Giấy ủy quyền

SỬA ĐỔI VÀ PHÓ BẢN BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 26/01/2022 14:27 PM

- Bản gốc bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp - Giấy ủy quyền - Giấy cam kết - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

GIA HẠN VÀ PHÓ BẢN BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 26/01/2022 14:32 PM

- Bản gốc bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp - Giấy ủy quyền - Bộ ảnh chụp/hình vẽ kiểu dáng công nghiệp

SỬA ĐỔI VÀ GIA HẠN BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 20/01/2022 15:57 PM

- Bản gốc bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp - Giấy ủy quyền - Giấy cam kết - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

SỬA ĐỔI, GIA HẠN VÀ PHÓ BẢN BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 26/01/2022 14:38 PM

- Bản gốc bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp - Giấy ủy quyền - Giấy cam kết - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

SỬA ĐỔI BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Ngày đăng: 26/01/2022 15:03 PM

- Bản gốc bằng độc quyền sáng chế - Giấy ủy quyền - Giấy cam kết - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

DUY TRÌ HIỆU LỰC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Ngày đăng: 26/01/2022 15:11 PM

BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH muốn giữ hiệu lực cần phải tiến hành duy trì hiệu lực hàng năm. Thủ tục duy trì hiệu lực tiến hành với Cục SHTT