ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO DOANH NGHIỆP

Ngày đăng: 03/12/2020 19:32 PM

Form Đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - Tờ khai đăng ký: theo mẫu Tờ khai đăng ký

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO CÁ NHÂN

Ngày đăng: 17/01/2022 15:12 PM

Form Đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - Tờ khai đăng ký: theo mẫu Tờ khai đăng ký

FORM ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ

Ngày đăng: 17/01/2022 15:20 PM

Form Đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - Tờ khai đăng ký: theo mẫu Tờ khai đăng ký

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Ngày đăng: 17/01/2022 15:47 PM

Form Đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - Tờ khai đăng ký: theo mẫu Tờ khai đăng ký

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 17/01/2022 16:08 PM

Form Đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - Tờ khai đăng ký: theo mẫu Tờ khai đăng ký - Mẫu thật kiểu dáng hoặc file máy tính

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Ngày đăng: 17/01/2022 16:15 PM

Form Đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích ở Việt Nam: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - Tờ khai đăng ký: theo mẫu Tờ khai đăng ký

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHO DOANH NGHIỆP

Ngày đăng: 17/01/2022 16:33 PM

Form Đăng ký bản quyền tác giả ở Việt Nam: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - Hợp đồng chuyển nhượng

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHO CÁ NHÂN

Ngày đăng: 17/01/2022 16:57 PM

Form Đăng ký bản quyền tác giả ở Việt Nam: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - Giấy cam đoan

ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH TÍCH HỢP

Ngày đăng: 17/01/2022 17:10 PM

Form Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền