THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ WEBSITE

THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ WEBSITE

Sau khi Nhà bán hàng tạo một website mới, Công ty Á đông khuyến cáo các cá nhân/ doanh  nghiệp/ nhà bán hàng nên thông báo và đăng ký website với Bộ Công Thương.

Trong trường hợp Bộ Công Thương phát hiện website của Nhà bán hàng có thực hiện các giao dịch thương mại điện tử mà không đăng ký Bộ Công Thương, cá nhân/ doanh  nghiệp/ nhà bán hàng sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Lưu ý thêm:

Có những trường hợp giả mạo logo “Đã thông báo/đăng ký với Bộ Công Thương” đặt trên website, dù chưa thông báo/đăng ký. 

Đối với các doanh nghiệp, cá nhân đã thông báo, đăng ký thì ngoài logo này, sau khi đăng ký chủ website sẽ được cung cấp một đường dẫn đến website của Bộ Công Thương chứa thông tin chi tiết về doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký. Những website giả mạo chỉ đặt được logo, nhưng hoàn toàn không có đường dẫn này.

ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

Website phải thông báo với Bộ Công Thương là những website do tổ chức, cá nhân tạo ra để xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân đó.
BA LÝ DO ĐỂ THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

BA LÝ DO ĐỂ THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiện nay, các cá nhân, doanh nghiệp lập website để quảng bá, quảng cáo sản phẩm,…. nhưng phần lớn các cá nhân, doanh nghiệp này chưa biết được website cần phải tiến hành thủ tục thông báo, đăng ký với Bộ Công Thương.