DỊCH THUẬT PHÁP LÝ

DỊCH THUẬT PHÁP LÝ

Dịch thuật pháp lý là việc chuyển thông tin bằng văn bản trong hệ thống pháp luật từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Đây là một lĩnh vực dịch thuật đòi hỏi chuyên môn cao, người dịch chuyên nghiệp. Người dịch pháp lý phải có kiến ​​thức về các thuật ngữ pháp lý trong hai ngôn ngữ và hiểu đủ ý nghĩa của chúng để đảm bảo rằng các bản dịch pháp lý mà họ đảm nhận là chính xác. Để dịch thuật tốt, người dịch trước hết là luật sư hoặc các chuyên gia pháp lý, sau đó có khả năng dịch thuật. Đây là thế mạnh của Á Đông.

DỊCH THUẬT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

DỊCH THUẬT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Khi cần nộp hồ sơ xin visa du lịch, định cư, xin nhập học hoặc làm các thủ tục pháp lý với cơ quan nước ngoài và được yêu cầu, Quý khách hàng phải dịch thuật tư pháp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang tiếng nước ngoài.
DỊCH THUẬT GIẤY CHỨNG NHẬN, BẰNG CẤP DO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP

DỊCH THUẬT GIẤY CHỨNG NHẬN, BẰNG CẤP DO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP

Trong quá trình điều hành, Nhà Nước cấp nhiều loại Giấy chứng nhận khác nhau nhằm công nhận quyền cho các cá nhân và tổ chức
DỊCH THUẬT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

DỊCH THUẬT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

Cho đến nay Việt Nam đã tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội của thế giới. Trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam đã gia nhập vào nhiều hiệp định thương mại, nổi bật như EVFTA, CPTPP, RCEP, UKVFTA, AFTA,…. và đang đàm phán tham gia nhiều hiệp định khác như Việt Nam-EFTA FTA, Việt Nam-Israel AFTA,… Theo xu thế đó, nhiều doanh nghiệp mới liên tiếp được thành lập, các tập đoàn từ khắp các quốc gia liên tục mở rộng hợp tác, giao thương đã làm phát sinh nhu cầu rất cao về Dịch vụ Dịch thuật Hợp đồng cho doanh nghiệp.
DỊCH THUẬT VĂN BẢN CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

DỊCH THUẬT VĂN BẢN CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Trong quá trình điều hành, Nhà Nước ban hành rất nhiều văn bản pháp luật, chẳng hạn như Quốc hội ban hành luật, Chính phủ ban hành Nghị định, Tòa án ban hành các bản án, quyết định,…
QUY TRÌNH DỊCH THUẬT TÀI LIỆU PHÁP LÝ

QUY TRÌNH DỊCH THUẬT TÀI LIỆU PHÁP LÝ

Để đảm bảo chất lượng dịch thuật, cũng như đáp ứng yêu cầu của Quý khách hàng, Á Đông áp dụng quy trình dịch thuật tài liệu pháp lý bao gồm các bước sau: Nhận tài liệu cần dịch thuật; Phân tích tài liệu và báo phí, thời hạn; Tiến hành dịch thuật; Kiểm tra bản dịch; Giao bản dịch; Bảo hành, chỉnh sửa
DỊCH VỤ DỊCH THUẬT TÀI LIỆU PHÁP LÝ

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT TÀI LIỆU PHÁP LÝ

Dịch thuật pháp lý là dịch các tài liệu, văn bản pháp lý, thuật ngữ và khái niệm liên quan đến lĩnh vực pháp luật.