MÔI GIỚI MUA BÁN - CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU

MÔI GIỚI MUA BÁN - CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Chủ đơn muốn được bảo hộ nhãn hiệu phải tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký với Cục Sở Hữu Trí Tuệ. Quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu hiện nay tương đối dài, hơn 12 tháng, thực tế khoảng 24 tháng. Nhưng điều quan trọng là chủ đơn chưa chắc chắn có được văn bằng bảo vì có thể xuất hiện một đối chứng trùng/tương tự với nhãn hiệu có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm hơn.

Để rút ngắn thời gian và chắc chắn có đăng ký độc quyền, chủ thể cần có chỉ cần chuyển nhượng nhãn hiệu đã được đăng ký của người khác.

MÔI GIỚI CHUYỂN NHƯỢNG (MUA BÁN) NHÃN HIỆU

MÔI GIỚI CHUYỂN NHƯỢNG (MUA BÁN) NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện ghi nhận từ Cục SHTT.