ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN

Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan nhằm hướng tới một văn hóa "tài sản trí tuệ", điều này chỉ có ý nghĩa khi và chỉ khi người sáng tạo thực sự được tôn trọng các quyền về nhân thân với tài sản trí tuệ, mặt tinh thần, quyền về mặt kinh tế, được hưởng các lợi ích được khai thác từ tác phẩm của mình. Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan là công cụ hữu hiệu nhất nhằm khuyến khích, làm giàu và phổ biến di sản văn hóa quốc gia và di sản văn hóa của nhân loại. Thực tế đã chỉ ra rằng việc làm giàu và phổ biến di sản văn hóa quốc gia phụ thuộc trực tiếp vào mức độ bảo hộ đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Số lượng sáng tạo trí tuệ của một quốc gia càng nhiều thì quốc gia đó càng rạng danh.

Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng cao. Hiện nay, các chủ thể đã tích cực sử dụng các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, trong đó có việc đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan (bản quyền) tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, điều cần thiết và cực kì quan trọng trong bối cảnh xâm phạm sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi, khó lường.

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ: Bản sao công chứng CMND tác giả; Ba bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả; Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm) (nếu cần); Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép kinh doanh/Giấy phép thành lập (nếu cần); Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu cần); Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu cần); Giấy ủy quyền (theo mẫu của Tổ chức đại diện bản quyền tác giả).
THỜI HẠN BẢO HỘ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

THỜI HẠN BẢO HỘ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả là khoảng thời gian do pháp luật quy định, trong đó các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người thừa kế quyền tác giả được Nhà nước bảo hộ.
PHẠM VI DỊCH VỤ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

PHẠM VI DỊCH VỤ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Theo Luật SHTT 2005, sửa đổi bổ sung 2019, quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.
CÁC LOẠI HÌNH TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

CÁC LOẠI HÌNH TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Theo Luật SHTT 2005, sửa đổi bổ sung 2019, quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.
ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ THÔNG QUA ĐẠI DIỆN SHTT Á ĐÔNG

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ THÔNG QUA ĐẠI DIỆN SHTT Á ĐÔNG

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ (THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BẢN QUYỀN TÁC GIẢ) - Bản sao công chứng CMND tác giả - 3 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả - Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm) (nếu cần) - Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép kinh doanh/Giấy phép thành lập (nếu cần) - Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu cần) - Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu cần) - Giấy ủy quyền (theo mẫu của Tổ chức đại diện bản quyền tác giả)
ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ  CHO TÁC PHẨM VIẾT

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ CHO TÁC PHẨM VIẾT

Tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, ký sự, tùy bút, hồi ký, trường ca, bản nhạc, công trình nghiên cứu,.. là đối tượng bảo hộ bản quyền
ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ CHO TÁC PHẨM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ CHO TÁC PHẨM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy như: Biểu trưng; hàng thủ công mỹ nghệ; hình thức thể hiện trên sản phẩm, bao bì sản phẩm...
ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH

Chương trình máy tính được hiểu là một hoặc một nhóm chương trình được biểu hiện dưới dạng chuỗi lệnh viết theo ngôn ngữ lập trình nhất định và các tệp dữ liệu có liên quan chỉ dẫn cho máy tính biết phải làm gì để thực hiện được nhiệm vụ đề ra
ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC PHẨM ÂM NHẠC

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC PHẨM ÂM NHẠC

Hiện nay, nền tảng mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ, đây vừa là cơ hội để các sản phẩm âm nhạc dễ dàng đến với mọi người và ai cũng có thể nổi tiếng chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, cũng từ các nền tảng này có rất nhiều trường hợp xâm phạm quyền tác giả của tác phẩm, ngang nhiên được hưởng và thu lợi từ chính những việc xâm phạm sở hữu trí tuệ.