DỊCH THUẬT Y HỌC

DỊCH THUẬT Y HỌC

Dịch thuật y học là một trong những loại hình dịch thuật khó nhất. Tất nhiên, có những dịch giả là bác sĩ, thạc sĩ y khoa nhưng số lượng rất ít và rất khó tìm bởi vì các vị rất bận rộn và thu nhập rất cao, nhất là các bác sĩ có phòng mạch riêng. Các biên dịch tài liệu y học phải hiểu một số lượng rất lớn các khái niệm y học và quen thuộc với chuyên ngành.

DỊCH THUẬT PHIẾU DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT

DỊCH THUẬT PHIẾU DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT

Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) là văn bản chứa các dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hóa chất cụ thể nào đó. Nó được đưa ra để cho những người cần phải tiếp xúc hay làm việc với hóa chất đó, không kể là dài hạn hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với nó một cách an toàn hay các xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng của nó.
DỊCH THUẬT TÀI LIỆU QUẢNG CÁO Y KHOA

DỊCH THUẬT TÀI LIỆU QUẢNG CÁO Y KHOA

Hầu hết các doanh nghiệp y khoa sử dụng tài liệu quảng cáo để tiếp cận khách hàng tiềm năng. Cách này đang được nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y khoa sử dụng để xây dựng nhận thức của công chúng.
DỊCH THUẬT TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU Y HỌC

DỊCH THUẬT TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU Y HỌC

Nghiên cứu y học bao gồm nhiều lĩnh vực, từ độc chất học đến dược lý, hóa học và sinh học. Mục tiêu chính của nghiên cứu y học là cải thiện các ứng dụng hiện tại và phát triển các phương thức và thuốc mới, bao gồm nghiên cứu tiền lâm sàng cũng như nghiên cứu lâm sàng (thử nghiệm lâm sàng).
QUY TRÌNH DỊCH THUẬT TÀI LIỆU Y HỌC

QUY TRÌNH DỊCH THUẬT TÀI LIỆU Y HỌC

Để đảm bảo chất lượng dịch thuật, cũng như đáp ứng yêu cầu của Quý khách hàng, Á Đông áp dụng quy trình dịch thuật tài liệu y học bao gồm các bước sau: Nhận tài liệu cần dịch thuật; Phân tích tài liệu và báo phí, thời hạn; Tiến hành dịch thuật; Kiểm tra bản dịch; Giao bản dịch; Bảo hành, chỉnh sửa.
DỊCH THUẬT TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XÉT NGHIỆM Y KHOA

DỊCH THUẬT TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XÉT NGHIỆM Y KHOA

Xét nghiệm y tế là một thủ tục y tế được thực hiện để phát hiện, chẩn đoán hoặc theo dõi bệnh, quá trình bệnh, tính nhạy cảm hoặc để xác định quá trình điều trị. Các xét nghiệm y tế liên quan đến hóa học lâm sàng và chẩn đoán phân tử, và thường được thực hiện trong phòng thí nghiệm y tế.
DỊCH THUẬT TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y KHOA

DỊCH THUẬT TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y KHOA

Trang thiết bị y khoa là các loại thiết bị, dụng cụ, vật liệu, vật tư cấy ghép, thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro, phần mềm (software) được sử dụng riêng lẻ hay phối hợp với nhau theo chỉ định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế để phục vụ cho con người nhằm một hoặc nhiều mục đích