BẢNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI-XƠ DÀNH CHO ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

BẢNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI-XƠ DÀNH CHO ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 20/01/2022 02:20 PM

    Khi đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, ngoài các hồ sơ cần chuẩn bị cho việc nộp đơn Quý khách cần tra cứu và biết rõ hàng hóa/ dịch vụ mình đăng ký thuộc nhóm hàng hóa/ dịch vụ nào, ví dụ: Cồn nhóm 01; Sơn nước nhóm 02; Dịch vụ cho thuê bãi đỗ xe nhóm 39;...được áp dụng theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022 được Cục Sở hữu trí tuệ dịch từ bản tiếng Anh do WIPO công bố.

    Bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022 được đăng tải trên Công báo Sở hữu công nghiệp số 405 do Cục Sở hữu trí tuệ công bố ngày 27 tháng 12 năm 2021, trên Cổng thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ (www.ipvietnam.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn). Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ luôn cập nhật mới, do đó Á Đông sẽ cập nhật thường xuyên bảng mới nhất dành cho khách hàng tiện theo dõi.

    Quý khách có thể tải về tại đây:

    https://a-dong.com.vn/upload/elfinder/31.12.21_Nice%2011_2022_Final.doc

    Bài viết khác: