Hướng dẫn hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch đã hết thời hạn

Hướng dẫn hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch đã hết thời hạn

Ngày đăng: 21/10/2022 11:36 AM

  Theo đó, đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch đã được cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 2018, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch theo quy định tại Thông tư này trước ngày 01 tháng 4 năm 2024.

  Từ ngày 01 tháng 4 năm 2024, nếu tổ chức, cá nhân không thực hiện đăng ký và được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch theo quy định tại Thông tư này thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch đã được cấp sẽ hết thời hạn hiệu lực.

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công bố công khai Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch hết thời hạn hiệu lực trên Cơ sở dữ liệu do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (cơ quan chuyên môn về mã số, mã vạch quốc gia) quản lý tại địa chỉ http://vnpc.gs1.gov.vn.

  Để thay đổi thông tin theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới hoặc cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV hết hạn, Doanh nghiệp cần gửi hồ sơ bản cứng về theo hướng dẫn sau:

  1. Hồ sơ bản cứng: Biếu mẫu cấp lại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng mã số, mã vạch trong file đính kèm. Hồ sơ bao gồm:

  -  1 Công văn xin cấp lại GCN, Dn chỉnh sửa lại để phù hợp với trường hợp của DN mình.

  - 1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao có công chứng (Bản thay đổi gần nhất)

  - 1 Bản đăng ký sử dụng mã số, mã vạch: Điền thông tin theo Giấy chứng nhận kinh doanh thay đổi gần nhất.

  -  Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch (nếu có). Trong trường hợp thất lạc GCN, DN ghi rõ trong công văn cấp đổi.

  Hoàn thành hồ sơ, DN gửi về địa chỉ:

  Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia

  Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

  2. Phí:

  Doanh nghiệp cần hoàn thành 2 loại phí:

  - Phí duy trì hết năm 2022

  - Phí sử dụng mã doanh nghiệp GS1 (Áp dụng khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV): 1.000.000VNĐ.

  Doanh nghiệp có thể nộp phí bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin  sau:

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

  Chi nhánh: Cầu Giấy

  Số tài khoản: 1507201067907

  Đơn vị hưởng: Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc Gia

  Ngân hàng TMCP Công thương  Việt Nam (Vietinbank)

  Chi nhánh: Nam Thăng Long

  Số tài khoản: 122000064913

  Đơn vị hưởng: Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc Gia

  Cú pháp chuyển khoản:

  - Đăng ký mới: Tên doanh nghiệp ngắn gọn_Mã số trên GPKD_Dang ky moi

  - Phí duy trì: Tên doanh nghiệp ngắn gọn_Mã số đã được cấp 893..._Nộp phí duy trì năm 20…

  Nguồn: Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia

  Bài viết khác: