ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHO DOANH NGHIỆP

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHO DOANH NGHIỆP

Ngày đăng: 17/01/2022 04:33 PM

  1. TÀI LIỆU CẦN THIẾT

  - Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tại đây.

  - Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả/Bản tuyên bố/Quyết định giao nhiệm vụ theo mẫu đính kèm tại đây.

  - Bản sao chứng thực/công chứng CMND/CCCD tác giả

  - Bản sao chứng thực/công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  - 03 bản sao tác phẩm đăng ký

  Đối với tác phẩm chương trình máy tính, tác phẩm gồm: CD source code, hướng dẫn sử dụng

   

  2. PHÍ ĐĂNG KÝ

  Tùy theo loại hình tác phẩm yêu cầu bảo hộ (mỹ thuật ứng dụng, chương trình máy tính, tác phẩm viết,....)

  THÔNG TIN TÀI KHOẢN:

  - Tài Khoản VNĐ số: 007.100.4147093

  - Người thụ hưởng: Công ty TNHH Tư Vấn - Dịch Thuật - Sở Hữu Trí Tuệ Á Đông

  - Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM

   

  3. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH

  Tổng thời gian xem xét khoảng 45 ngày kể từ ngày nộp đơn