ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Ngày đăng: 17/01/2022 04:15 PM

  1. TÀI LIỆU CẦN THIẾT

  - Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tại đây.

  - Tờ khai đăng ký theo mẫu đính kèm tại đây.

  - Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích (bao gồm cả Tóm tắt, Yêu cầu bảo hộ) và bộ hình vẽ (nếu cần)

   

  2. PHÍ ĐĂNG KÝ

  Tùy theo số điểm yêu cầu bảo hộ độc lập, số trang bản mô tả, độ phức tạp của giải pháp kỹ thuật yêu cầu bảo hộ

  THÔNG TIN TÀI KHOẢN:

  - Tài Khoản VNĐ số: 007.100.4147093

  - Người thụ hưởng: Công ty TNHH Tư Vấn - Dịch Thuật - Sở Hữu Trí Tuệ Á Đông

  - Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM

   

  3. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH

  - Thẩm định hình thức

  - Công bố đơn

  - Thẩm định nội dung

  Tổng thời gian xem xét khoảng 24 - 30 tháng kể từ ngày nộp đơn