ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Ngày đăng: 17/01/2022 03:47 PM

  1. TÀI LIỆU CẦN THIẾT

  - Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tại đây.

  - Tờ khai đăng ký theo mẫu đính kèm tại đây.

  - Mẫu nhãn hiệu (file máy tính định dạng jpg, pdf, psd,...)

  - Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

  Quy chế cần có các nội dung sau:

  •  Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu;
  • Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu;
  • Các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu;
  • Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu;
  • Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu, nếu có.

  - Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu

  - Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép đăng ký nhãn hiệu (Yêu cầu đối với nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương)

  - Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

  - Photo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã (KHÔNG CẦN công chứng/chứng thực)

   

  2. PHÍ ĐĂNG KÝ

  Tùy theo nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký dựa theo Bảng phân loại NICE

  THÔNG TIN TÀI KHOẢN:

  - Tài Khoản VNĐ số: 007.100.4147093

  - Người thụ hưởng: Công ty TNHH Tư Vấn - Dịch Thuật - Sở Hữu Trí Tuệ Á Đông

  - Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM

   

  3. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH

  - Thẩm định hình thức

  - Công bố đơn

  - Thẩm định nội dung

  Tổng thời gian xem xét khoảng 18 - 24 tháng kể từ ngày nộp đơn